Kaillan

Steinkjer Auksjonsforretning ble startet i 1948 av Ragnar Oluf Schult - Jessen, bestefar til nåværende driver. Hans sønn, Georg drev auksjonen frem til våren 2000 da tredje generasjon, hans sønn Odd-Ragnar, tok over. Auksjonen drives på samme måte som den har gjort i alle år.

Auksjonarius
Odd-Ragnar Schult-Jessen

Født 28.april 1946 i Steinkjer

Odd-Ragnar tok over forretningen i 2000 og driver den på samme måten som sine to forgjengere.

Men før han tok over hadde han jobb på Linjegods i Steinkjer og han kjørte skolebuss hos Fylkesbilene i Nord-Trøndelag.

Auksjonsforretningen holder til på samme plassen som i alle år på Nordsida i Steinkjer (Ølvegata 15A). Her finnes stort sett alt fra prestekjole til kaffe og Wienerbrød. Mange er innom butikken for å slå av en prat, den har blitt et pustehull i den travle hverdagen.

Odd-Ragnar har svingt hammeren på 210 auksjoner i tillegg til butikkdrift pr 31.des.2021.

Odd-Ragnars store hobby har i alle år vært travhester, han har eid og trenet noen selv også.

Odd-Ragnar er gift med Anne-Sofie (Ødegaard) fra Levanger. De har to barn, datteren Jeanette og sønnen Ragnar-Oluf.

Auksjonarius
Georg Edvard Schult-Jessen

Født 27.oktober 1924 i Steinkjer.

Georg arvet mye av sin far. Han likte å være i sentrum og likte alltid å stå på auksjonsscenen. Georg drev auksjonen alene frem til 2000 da sønnen Odd-Ragnar tok over.

Georg hadde et stort hjerte og behandlet alle likt enten det var folk med eller uten penger. Han hadde særlig et godt hjerte til de som sto lavest her i samfunnet. Det var mang en soldat fra Steinkjersannan som kom og "stampa" klokka si når det var helg og hentet den igjen når helga var over.

Georg gikk formelig i fotsporene til sin far i ett og alt. I og med at faren var så aktiv på mange fronter, var det Georg som drev auksjonsforretningen.

Georg var aktiv i Røde Kors og han kjørte sykebilen for Røde Kors en periode.

I 1960 fikk Georg medalje og diplom fra Carnegies heltefond for å ha reddet en kar fra drukning i Snåsavannet og reddet to unger fra drukning i Steinkjerelva.

Georgs store hobby var laksefiske og da særlig i Namsen. Der drog han i land mange store lakser.

Georg svingte hammeren på 249 auksjoner i tillegg til butikkdrift.

Georg var gift med Solveig (Schefte) fra Stjørdal inntil hun døde i 1992. De fikk to sønner, Odd-Ragnar og John Richard som døde bare 33 år gammel.

Georg døde 12.august 2005 80 år gammel.

Auksjonarius
Ragnar Oluf Schult-Jessen

Født 29.juli 1895 i Skogn. Sønn av Lauritz Anton Jessen og Anne Gunhilda Berg. Vokste opp på gården Over Eggen i Skogn.

Han hadde jobb som elektiker og var med på byggingen av Støa kraftverk i Ogndal.

Ragnar Oluf kom til Steinkjer i 1922 og etablerte i 1923 Schult-Jessen - fisk - og viltforretning sammen med sin fetter O.P.Berg. Han drev butikken fram til 1948. Da startet han Steinkjer Auksjonsforretning, en forretning han drev sammen med sin sønn Georg til han tok over i 1972.

Ragnar Oluf svingte hammeren på 74 auksjoner i tillegg til butikkdrift.

Han hadde alle egenskaper for å være en god auksjonarius. Tilsynelatende likte han å stå foran et stort publikum, og folk likte hans friske replikker og ungdommelige humør.

Han var en særpreget og fargerik skikkelse av den gamle garde i Steinkjer. Mest kjent var han som humørspreder og skrønemaker, og særlig husker mange han som en dyktig forteller av sin onkels Martin Kvennavika-historier. Han hadde også gjerne en saftig replikk i dagliglivet, og han var også å se på revyscenen. Med sin buldrende og kraftige stemme hadde han ingen vansker med å bli hørt verken på amatørscenen eller i gata.

Ragnar Oluf kom i fra Skogn og han kom tidlig med i foreningslivet. Sitt første verv hadde han som formann i barnelosjen, og senere kom han i ledelsen både i travlaget og skytterlaget. Da han som voksen bosatte seg i Steinkjer, fikk han også en rekke tillitsverv innen foreninger. Automobilklubben, skiklubben og Egge Bondelag for å nevne noen.

Steinkjer Skiklubb satt han i styret i ca 20 år, hvorav 10 år som formann.

Ragnar Oluf var gift med Solveig (Sannan) fra Trondheim. De fikk 2 barn, datteren Ann-Mari og sønnen Georg Edvard.

Ragnar Oluf døde 14.mars 1975, nesten 80 år gammel.