Kjærringan

Denne siden er historien om damene til auksjonariusene. De har stått last og brast ved hans side.

Anne-Sofie Schult-Jessen

Født 29.september 1947 i Levanger. Gift med Odd-Ragnar Schult-Jessen 19. august 1967. Datter av Iver Ødegaard og Signe Fredrikke Paulsen. Hennes far kom fra Røros og begynte som telegrafist ved Rinnan stasjon i 1941 og endte sin karriere som stasjonsmester ved Skogn stasjon i 1985. Hennes mor som var fra Lillestrøm var utdannet ved Statens Kunst og håndverksskolen. Hun drev i flere år billedvevkurs i Skogn.

Anne-Sofie utdannet seg til teknisk tegner i 1966 og fikk sin første jobb hos fylkesarkitekt Fasting i Steinkjer. Hun pensjonerte seg i 2012 som kommunikasjonsrådgiver ved Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Anne-Sofie tok over regnskap og protokollføring for Steinkjer Auksjonsforretning da hennes svigermor døde i 1992.

Anne-Sofie og Odd-Ragnar har to barn, datteren Jeanette og sønnen Ragnar-Oluf.


Solveig Schefte-Jessen

Født 11.august 1925 i Stjørdal. Gift med Georg Edvard Schult-Jessen 1. november 1945. Datter av Odd Schefte og Olga Kristiane Rikardsdatter Hogstad. Foreldrene ble skilt og hennes far reiste til Amerika, han døde der. Solveig vokste opp hos sine besteforeldre redaktør John Anton Schefte og Laura Marie Hegstad i Stjørdal.

Solveig gikk handelskole i Stjørdal før hun flyttet til Steinkjer. Solveig jobbet mange år hos Wiklund's Bageri i Steinkjer.

Når hennes svigerfar Ragnar Oluf Schult-Jessen døde i 1975, tok hun over alt regnskap og protokollføring for Steinkjer Auksjonsforretning.

Solveig var ei fantastisk kone, mor, svigermor og farmor. Hun var veldig flink med mat, tryllet frem de utroligste retter og gode bakverk.

Solveig var medlem av Egge sanitetsforening.

Solveig og Georg fikk to sønner, Odd-Ragnar og John Richard som døde bare 33 år gammel.

Solveig døde så alt for tidlig 27. juni 1992.


Solveig Schult-Jessen

Født 1.mai 1900 i Trondheim. Gift med Ragnar Oluf Schult-Jessen 14. oktober 1922. Solveig var såkalt uekte barn og ble som nyfødt adoptert bort til Edvard og Ingeborg Sannan i Trondheim. Edvard Sannan var handelsmann (sildeeksportør) og disponent for Neuman.

Husfliden A/S i Steinkjer ble startet av familien Schult-Jessen, der Solveig var sjef. Den ble stiftet 19.august 1948 med en aksjekapital på kr 3000 - 6 aksjer. I styret satt familien Schult-Jessen. Husfliden A/S ble solgt med varebeholdningen til "Vevstua" Steinkjer v/bestyrerinne Anna Vennes Skar 1.november 1953. "Vevstua" tok etterhvert navnet Husfliden A/S, dagens Husflid i Steinkjer.

Solveig var ei driftig dame og en god støttespiller for sin mann. Hun jobbet også i forretningen Hans Berg eftf.

Solveig var medlem av Skiklubben "Skade" i Steinkjer og Egge sanitetsforening.

Solveig og Ragnar fikk to barn, ei datter Ann-Mari og sønnen Georg Edvard.

Solveig døde 7. desember 1989.